Akadēmijas personāls

Skolas direktors
Sporta direktors

Andrejs

Kaļiņins

Sporta organizators

Mārtiņš

Pivarovičs

Komunikācijas speciālists

Mārtiņš

Krišjānis